Projektas: „UAB Asmodas eksporto plėtra“
UAB “Asmodas“ įgyvendindama viena iš įmonės uždavinių - plėsti eksporto rinkas, nusprendė pateikti paraišką ES finansinei paramai gauti dalyvavimui tarptautinėse parodose. Dalyvaujant parodose reprezentuojame savo įmonę kaip konkurencinga bendrove, kuri išlaiko esamas pozicijas dabartinėse užsienio rinkose, tačiau ir siekiame praplėsti savo produktų žinomumą į tolimesnių šalių rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinėse parodose siekiant kokybiškai pristatyti gaminamus gaminius. Įmonė pasinaudodama ES finansinę paramą planuoja sudalyvauti 8 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje. Projektas prisidėtų prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atvertų galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose bei pritraukti investicijas į Lietuva.
DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0439

Projekto pavadinimas: UAB Asmodas eksporto plėtra
Priemonė - pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-10-12 iki 2018-04-13
Skirta finansavimo suma: 42 588,00 EUR

separator

Projektas: „Gamybos bazės modernizavimas“

UAB „Asmodas“ sparčiai plečiantis savo veiklai yra būtina įsigyti modernią įrangą, kuri galėtų gaminti gaminius pagal naujus gaunamus užsakymus. Kadangi dabartinė įranga yra apkrauta 100 % pajėgumu, naujos įrangos įsigijimas atvertų galimybės naujų užsakymų priėmimui. Nauja įranga kainuoja didelius pinigus, dėl to be ES finansinės paramos negalėtume įsigyti naujų modernių įrangų, kurie leistų padidinti ne tik įmonės darbo našumą, bet ir su naujų klientų atsiradimu jų aptarnavimui reikalingų naujų darbo vietų. Siekiant gauti finansinę parama įmonė pateikė paraišką ES finansinei paramai gauti pagal priemonę „Regio Invest LT+“. Paraiškai atitikus visus keliamus reikalavimui, projektas buvo patvirtintas finansavimui. Su ES finansinę paramą galime įsigyti daug modernesnę įrangą, atitinkančią aukščiausius standartus. Džiaugiamės, jog ES finansinė parama leis įmonei vykdyti plėtrą ir pasiūlyti Lietuviškos kilmės gaminius didelėms įmonėms iš daugelio Europos valstybių.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0135

Projekto pavadinimas: „Gamybos bazės modernizavimas“

Priemonė - pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-02-01 iki 2017-09-29

Skirta finansavimo suma: 489 031,00 EUR

separator

 

Projekto pavadinimas: UAB "Asmodas" verslo valdymo sistema"

Projekto numeris: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-208
Projekto trukmė: nuo 2010-11-15 iki 2012-05-25
Skirta finansavimo suma: 94.507 lt

 

UAB "Asmodas" šarvuotų durų verslą pradėjo prieš 15 metų. Šiuo metu įmonė stiprina savo pozicijas Vakarų Europos rinkose. Nuo prekybos spynomis savo veiklą pradėjusi įmonė šiandien gamina įvairių tipų lauko, šarvuotas, apsaugines, metalines, techninės paskirties bei vidaus interjero duris. Siekiant gaminti sertifikuotus gaminius, UAB "Asmodas" yra atlikęs visus durims reikalingus bandymus taip užtikrindamas aukščiausią kokybę savo gaminamoms durims.


Ankščiau įmonėje nebuvo vieningos verslo valdymo sistemos, kuri apimtų visus įmonėje vykdomus procesus - gamybą, prekybą, tiekimą, aptarnavimo darbus pas klientus ir apskaitą. Bendrovei plečiant savo veiklą Lietuvoje ir užsienio rinkose, išsamus produkcijos ir paslaugų pristatymas, operatyvus užsakymų priėmimas, komercinių pasiūlymų pateikimas, komplektuojančių detalių ir medžiagų užsakymas, gamybos operatyvus valdymas, produkcijos pristatymas ir atsiskaitymo kontrolė tapo labai svarbus verslo plėtrą įtakojantis veiksnys.

 

Siekiant padidinti bendrovės verslo efektyvumą, numatėme sukurti kompleksinę UAB Asmodas šarvuotų durų e-verslo sistemą. Kadangi sistemos diegimo darbai yra gana brangus nusprendėme parengti paraišką ES finansinei paramai gauti. Sėkmingai įvertinus paraišką buvo skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę "E-verslas LT". Pasinaudodami ES parama greičiau ir efektyviau apjungėme pagrindinius darbo procesus leidžiančius įdiegti naujus darbo metodus - elektroninę komerciją, operatyvų darbų planavimą, parodant klientams jų užsakymų vykdymą, kontaktų su klientas valdymą, elektroninį marketingą didmeninei prekybai Lietuvoje ir užsienyje ir daugeli kitų. Projektas startavo 2010 metų lapkričio 15 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2012 metų gegužės 25 dieną. Visa projekto vertė sudarė beveik ketvirtį milijono litų iš kurių 94.507 skyrė ES parama.

separator

Planuojant padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis nusprendėme dar didesnį dėmesį skirti eksporto rinkodarai ir sudalyvauti tarptautinėse parodose. Tai suteikia puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą, prekinį ženklą užsienio vartotojams bei verslo partneriams. Kadangi investicijos dalyvavimui parodose susidarė didelės nusprendėme pateikti paraišką ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę „Naujos Galimybės LT". Pasinaudodami ES parama galėjome geriau parengti reklaminę medžiagą ir pasinaudoti didesniu parodos stendo plotu, nei būtume įsigiję nuosavomis lėšomis. Parodų metu buvo užmegzti kontaktai su daugiau nei šimtu potencialių klientų  iš skirtingų Europos šalių. Šiuo metu vykdomi projektų skaičiavimai ir susirašinėjimai dėl tolesnių pardavimų.

 

Projekto pavadinimas: "UAB "Asmodas" pardavimų užsienio rinkose didinimas"

Projekto numeris: S-VP2-2.1-ŪM-04-K-04-282

 

Projektas startavo 2013 metų lapkričio 4 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2014 metų lapkričio 21 dieną. Visa projekto vertė sudarė virš 100 tūkst. litų. ES struktūrinių fondų parama sudarė 60 % visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

 

Paroda "BATIMAT" 2013

 

Batimat 2013

Paroda "NordsBygg" 2014

NordBygg 2014

Paroda "EquipBaie" 2014