Projekto pavadinimas: AEI diegimas UAB “Asmodas

UAB „ASMODAS“ siekdama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įgyvendiną projektą, kurio tikslas yra padidinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą įmonėje. Projekto metu planuojama įsirengti saulės elektrinę ant įmonės pastato stogo, kuri generuos papildomą energiją efektyvesniam gamybos procesui užtikrinti. Kadangi šios investicijos yra didelės įmonė pateikė paraišką pasinaudoti ES investicijomis projekto įgyvenimui. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įrengti 310 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Investicijos bus skirtos į įrangą, kuri suteiks alternatyvų atsinaujinantį šaltinį elektros energijai gauti, ne maža dalimi pakeičiant šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų gaunamą energiją į atsinaujinančią saulės energiją.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0042
Projekto pavadinimas: „AEI diegimas UAB “Asmodas”“
Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-09-17 iki 2022-01-31
Skirta finansavimo suma: 291.075,00 EUR


Projekto pavadinimas: „UAB Asmodas eksporto didinimas“

UAB „Asmodas” įgyvendina dar vieną ES lėšomis finansuojamą projektą, siekiant pristatyti įmonės produkciją tarptautinėse parodose. Projekte numatyti tikslai yra išlaikyti esamas pozicijas užsienio rinkose, praplėsti kaimyninių šalių rinkas, bei įsilieti į naujas rinkas. Pasinaudodami šiuo projekto užtikrintume įmonės tarptautiškumą bei konkurencingumą užsienyje. Tai suteiktų puikias galimybės didinti įmonės našumą, papildomai įdarbinti naujų darbuotojų bei kelti įmonės bei šalies ekonominį lygį. Projekto metu planuojama sudalyvauti parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0336
Projekto pavadinimas: UAB Asmodas eksporto didinimas
Priemonė – pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-02-21 iki 2020-11-20
Skirta finansavimo suma: 41 992,00 EUR


Projektas: UAB “Asmodas”energijos vartojimo auditas

Siekiant padidinti UAB „Asmodas“ verslo efektyvumą, planuojamas atlikti energijos suvartojimo auditas. Audito atlikimas leistų detaliai išanalizuoti labiausiai energijos vartojimui imlias gamybos vietas. Siekiant gauti projektui ES finansavimą buvo pateikta paraiška pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT. Įvertinus paraišką šio projekto įgyvendinimui buvo skitas ES finansavimas. Projekto metus bus atliktas energijos vartojimo auditas įmonėje bei numatytos atitinkamos priemonės energijos suvartojimo nuostoliams sumažinti. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0024
Projekto pavadinimas: UAB „Asmodas“ energijos vartojimo auditas
Priemonė – pagal 2014–2020 m.Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-12-19 iki 2019-06-18
Skirta finansavimo suma: 10 800,00 EUR


Projektas: UAB “Asmodas” veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą

UAB „ASMODAS“ projekto įgyvendinimo metu planuoja gauti atitikties deklaracijas dėl įmonės gaminių atitikimo standartams, kurių reikalaujama siekiant padidinti pardavimus Švedijos ir Prancūzijos rinkose. Planuojama atlikti bandymus su jau gaminamais bei planuojamais gaminti gaminiais. Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai ženkliai prisidės prie įmonės tarptautiškumo didinimo ir įvaizdžio gerinimo. Siūlomi rinkai gaminiai atitinkantys aukščiausius standartus sukurs teigiamą įmonės ir Lietuvos įvaizdį. Projekto metu planuojama atlikti bandymus bei sertifikuoti net 11 įmonės gaminių. Visa projekto vertė sudarys apie 300 tūkstančių eurų. Dalis išlaidų bus finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-02-0053
Projekto pavadinimas: UAB „Asmodas“ veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą
Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2018-06-14 iki 2022-03-31
Skirta finansavimo suma: 66 120,78 EUR


Projektas: UAB „Asmodas” Technologinių ekoinovacijų diegimas

Šiuo projektu siekiama sumažinti naudojamų išteklių vartojimą, investuoti į technologinių procesų modernizavimą, kas leistų padidinti pardavimo apimtis bei užtikrinti eksporto rinkų plėtrą. Įdiegtos naujos technologijos leistų ženkliai sumažinti energetines sąnaudas ir naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį. Planuojamos investicijos į technologines ekoinovacijas be PVM 1.517.482 EUR. Kadangi investicijos į naujas stakles gana didelės buvo pateikta paraiška ES investicijoms gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ kvietimą.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0048
Projekto pavadinimas: „UAB „Asmodas“ Technologinių ekoinovacijų diegimas“
Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2017-12-15 vyksta.
Skirta finansavimo suma: 517 856,00 EUR


Projektas: „UAB Asmodas eksporto plėtra“

UAB “Asmodas“ įgyvendindama viena iš įmonės uždavinių – plėsti eksporto rinkas, nusprendė pateikti paraišką ES finansinei paramai gauti dalyvavimui tarptautinėse parodose. Dalyvaujant parodose reprezentuojame savo įmonę kaip konkurencinga bendrove, kuri išlaiko esamas pozicijas dabartinėse užsienio rinkose, tačiau ir siekiame praplėsti savo produktų žinomumą į tolimesnių šalių rinkas. Tam tikslui įmonė planuoja sudalyvauti tarptautinėse parodose siekiant kokybiškai pristatyti gaminamus gaminius. Įmonė pasinaudodama ES finansinę paramą planuoja sudalyvauti 8 parodose, kuriose stiprinsime įmonės įvaizdį tarptautiniame lygmenyje. Projektas prisidėtų prie teigiamo įmonės įvaizdžio formavimo ir atvertų galimybes bendradarbiavimo plėtrai užsienio rinkose bei pritraukti investicijas į Lietuva.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0439
Projekto pavadinimas: UAB Asmodas eksporto plėtra
Priemonė – pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-10-12 iki 2018-04-13
Skirta finansavimo suma: 42 588,00 EUR


Projektas: „Gamybos bazės modernizavimas“

UAB „Asmodas“ sparčiai plečiantis savo veiklai yra būtina įsigyti modernią įrangą, kuri galėtų gaminti gaminius pagal naujus gaunamus užsakymus. Kadangi dabartinė įranga yra apkrauta 100% pajėgumu, naujos įrangos įsigijimas atvertų galimybės naujų užsakymų priėmimui. Nauja įranga kainuoja didelius pinigus, dėl to be ES finansinės paramos negalėtume įsigyti naujų modernių įrangų, kurie leistų padidinti ne tik įmonės darbo našumą, bet ir su naujų klientų atsiradimu jų aptarnavimui reikalingų naujų darbo vietų. Siekiant gauti finansinę parama įmonė pateikė paraišką ES finansinei paramai gauti pagal priemonę „Regio Invest LT+“. Paraiškai atitikus visus keliamus reikalavimui, projektas buvo patvirtintas finansavimui. Su ES finansinę paramą galime įsigyti daug modernesnę įrangą, atitinkančią aukščiausius standartus. Džiaugiamės, jog ES finansinė parama leis įmonei vykdyti plėtrą ir pasiūlyti Lietuviškos kilmės gaminius didelėms įmonėms iš daugelio Europos valstybių.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0135
Projekto pavadinimas: „Gamybos bazės modernizavimas“
Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-02-01 iki 2017-09-29
Skirta finansavimo suma: 489 031,00 EUR


Projekto pavadinimas: “UAB “Asmodas” verslo valdymo sistema”

Projekto numeris: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-208
Projekto trukmė: nuo 2010-11-15 iki 2012-05-25
Skirta finansavimo suma: 94.507 lt

UAB “Asmodas” šarvuotų durų verslą pradėjo prieš 15 metų. Šiuo metu įmonė stiprina savo pozicijas Vakarų Europos rinkose. Nuo prekybos spynomis savo veiklą pradėjusi įmonė šiandien gamina įvairių tipų lauko, šarvuotas, apsaugines, metalines, techninės paskirties bei vidaus interjero duris. Siekiant gaminti sertifikuotus gaminius, UAB “Asmodas” yra atlikęs visus durims reikalingus bandymus taip užtikrindamas aukščiausią kokybę savo gaminamoms durims.

Ankščiau įmonėje nebuvo vieningos verslo valdymo sistemos, kuri apimtų visus įmonėje vykdomus procesus – gamybą, prekybą, tiekimą, aptarnavimo darbus pas klientus ir apskaitą. Bendrovei plečiant savo veiklą Lietuvoje ir užsienio rinkose, išsamus produkcijos ir paslaugų pristatymas, operatyvus užsakymų priėmimas, komercinių pasiūlymų pateikimas, komplektuojančių detalių ir medžiagų užsakymas, gamybos operatyvus valdymas, produkcijos pristatymas ir atsiskaitymo kontrolė tapo labai svarbus verslo plėtrą įtakojantis veiksnys.

Siekiant padidinti bendrovės verslo efektyvumą, numatėme sukurti kompleksinę UAB Asmodas šarvuotų durų e-verslo sistemą. Kadangi sistemos diegimo darbai yra gana brangus nusprendėme parengti paraišką ES finansinei paramai gauti. Sėkmingai įvertinus paraišką buvo skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal priemonę “E-verslas LT”. Pasinaudodami ES parama greičiau ir efektyviau apjungėme pagrindinius darbo procesus leidžiančius įdiegti naujus darbo metodus – elektroninę komerciją, operatyvų darbų planavimą, parodant klientams jų užsakymų vykdymą, kontaktų su klientas valdymą, elektroninį marketingą didmeninei prekybai Lietuvoje ir užsienyje ir daugeli kitų. Projektas startavo 2010 metų lapkričio 15 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2012 metų gegužės 25 dieną. Visa projekto vertė sudarė beveik ketvirtį milijono litų iš kurių 94.507 skyrė ES parama.


Planuojant padidinti eksportuojamos produkcijos apimtis nusprendėme dar didesnį dėmesį skirti eksporto rinkodarai ir sudalyvauti tarptautinėse parodose. Tai suteikia puikias galimybes pristatyti įmonę, gaminamos produkcijos asortimentą, prekinį ženklą užsienio vartotojams bei verslo partneriams. Kadangi investicijos dalyvavimui parodose susidarė didelės nusprendėme pateikti paraišką ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę „Naujos Galimybės LT”. Pasinaudodami ES parama galėjome geriau parengti reklaminę medžiagą ir pasinaudoti didesniu parodos stendo plotu, nei būtume įsigiję nuosavomis lėšomis. Parodų metu buvo užmegzti kontaktai su daugiau nei šimtu potencialių klientų  iš skirtingų Europos šalių. Šiuo metu vykdomi projektų skaičiavimai ir susirašinėjimai dėl tolesnių pardavimų.

Projekto pavadinimas: “UAB “Asmodas” pardavimų užsienio rinkose didinimas”

Projekto numeris: S-VP2-2.1-ŪM-04-K-04-282

Projektas startavo 2013 metų lapkričio 4 dieną ir sėkmingai buvo užbaigtas 2014 metų lapkričio 21 dieną. Visa projekto vertė sudarė virš 100 tūkst. litų. ES struktūrinių fondų parama sudarė 60% visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Paroda “BATIMAT” 2013

asmodas batimat paroda prancuzija

Paroda “NordsBygg” 2014

asmodas nordbyg parodoje